...............

Πολιτική αναφορών

Εφαρμογή του Νόμου 4990/2022 περί Πολιτικής Διαχείρισης Εσωτερικών Αναφορών – Καταγγελιών

 

Η εταιρεία MULTIPART A.E. (εφεξής ως «Εταιρεία»), για σκοπούς συμμόρφωσης με το Ν. 4990/2022, εφαρμόζει την παρούσα Πολιτική Διαχείρισης Εσωτερικών Αναφορών – Καταγγελιών (εφεξής ως «Πολιτική»), η οποία αφορά τις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων (εφεξής “Αναφέροντες”):

  • A) Τους εργαζομένους της Εταιρείας, ανεξάρτητα από το αν η απασχόλησή τους είναι πλήρης ή μερική, μόνιμη ή εποχιακή.
  • B) Τους μη μισθωτούς, τους αυτοαπασχολουμένους ή συμβούλους ή τους εργαζομένους κατ' οίκο.
  • Γ) Τους μετόχους και τα πρόσωπα που ανήκουν στα διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα της Εταιρείας, περιλαμβανομένων μη εκτελεστικών μελών, καθώς και εθελοντών και αμειβόμενων ή μη αμειβόμενων ασκούμενων.
  • Δ) Οποιαδήποτε πρόσωπα εργάζονται υπό την εποπτεία και τις οδηγίες αναδόχων, υπεργολάβων και προμηθευτών της Εταιρείας.
  • Ε) Απερχόμενους εργαζομένους σχετικά με πληροφορίες που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης, η οποία έχει λήξει για οποιοδήποτε λόγο, μελλοντικούς (δυνητικούς) εργαζομένους για πληροφορίες που αποκτήθηκαν κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή σε άλλο στάδιο διαπραγμάτευσης, πριν από τη σύναψη της σύμβασης.
  • ΣΤ) Τρίτα πρόσωπα που συνδέονται με τους αναφέροντες και μπορεί να υποστούν αντίποινα σε εργασιακό πλαίσιο, όπως συνάδελφοι ή συγγενείς των αναφερόντων.
  • Ζ) Προσωπικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα συμφερόντων των αναφερόντων, ή για τις οποίες εργάζονται, ή με τις οποίες συνδέονται με άλλον τρόπο με εργασιακή σχέση.

Η εσωτερική αναφορά μπορεί να αφορά παραβιάσεις για ένα από τα ακόλουθα ζητήματα: Δημόσιες συμβάσεις, Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, προϊόντα και αγορές, Πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, Ασφάλεια των προϊόντων, Ασφάλεια των μεταφορών, Προστασία του περιβάλλοντος, Προστασία από την ακτινοβολία και πυρηνική ασφάλεια, Ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, υγεία και μεταχείριση των ζώων, Δημόσια υγεία, Προστασία των καταναλωτών, Προστασία της ιδιωτικής ζωής κα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ασφάλεια συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, παραβίαση που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, καθώς και παραβιάσεις που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά.

Οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που ορίζονται ανωτέρω ως «Αναφέροντες», έχει το δικαίωμα να υποβάλλει επώνυμα ή ανώνυμα, εσωτερική αναφορά προς τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (εφεξής ως «Υ.Π.Π.Α») της Εταιρείας, αποστέλλοντας email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Μετά την παραλαβή μίας αναφοράς, ο Υ.Π.Π.Α ενημερώνει τη Διοίκηση της Εταιρείας και συγκαλεί αμέσως την Επιτροπή Διερεύνησης Αναφορών, η οποία αποτελείται από τον κύριο Χαράλαμπο Βούρο και τον κύριο Δημήτριο Ζαννάκη . Η Εταιρεία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, επεξεργάζεται τα απαραιτήτως και αναγκαία και προσωπικά δεδομένα των εμπλεκόμενων προσώπων, σύμφωνα με το ΓΚΠΔ και τον Ν. 4624/2019, όπως ισχύουν. Νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί η συμμόρφωση της Εταιρείας με τον Ν. 4990/2022. Πρόσβαση στα δεδομένα έχει μόνο ο Υ.Π.Π.Α και η αρμόδια ΕΔΑ. Διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών στις αρμόδιες εποπτικές και ανακριτικές αρχές, επιτρέπεται όπου κρίνεται αναγκαίο. Όλα τα υποκείμενα έχουν τα δικαιώματα που προβλέπονται στο ΓΚΠΔ, σύμφωνα με τη σχετική Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας. Δεκέμβριος 2023